VVE Bestuurders Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging van eigenaren loop je het risico dat je in privé aangesproken wordt voor handelingen die je als bestuurder hebt gedaan of juist niet hebt gedaan. Hierbij is niet van belang of je daar nu wel of niet voor betaald wordt. Om je tegen dit financiële risico te verzekeren is er een "bestuurdersaansprakelijkheids"verzekering. Rechts tref je onder "Documenten" een vergelijking van de voorwaarden van 5 verzekeraars aan.

Wie lopen financieel risico?

De rechtspersoon VvE heeft een aparte status die afwijkt van andere verenigingen. Naast de aansprakelijkheid van de bestuurder en de vereniging zelf zijn de leden (dat zijn de appartementseigenaren) hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in de vereniging. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld een besluit, dat in een vergadering van de VvE is genomen, niet goed uitvoert of helemaal niet uitvoert kan een derde partij financieel nadeel lijden. Deze schadelijdende partij kan dan niet alleen de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen maar ook de vereniging zelf én ieder lid van de vereniging individueel.

Automatisch lidmaatschap

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Dit brengt een extra risico mee voor de leden, het privévermogen kan in het geding komen. Een risico waar deze leden zich vermoedelijk niet van bewust zijn.

Schadevoorbeelden

Het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt duidelijker aan de hand van voorbeelden:

  • Te lage reservering
    Een VVE heeft een te lage reserve voor groot onderhoud. De oorzaak is dat er onjuiste berekeningen zijn gemaakt van het te verwachten onderhoud. Gevolg was dat de bewoners nu een éénmalige bijdrage dienden te betalen van € 3.000,- om het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren. Een aantal appartementseigenaren stelt het bestuur aansprakelijk voor het feit dat er niet tijdig is ingegrepen en er niet voldoende is gereserveerd. Het bestuur moet zich tegen deze claim verweren, hetgeen door de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt. De kans dat deze claim slaagt is naar verwachting niet groot, mocht die wel slagen bij de rechter en volledig worden toegewezen, dan wordt deze volledig betaald door de verzekeraar.
  • Verzekering te laag
    Bij een VVE breekt een grote brand uit. Bij de schadeafwikkeling blijkt dat het gebouw tegen een te laag bedrag verzekerd is. Hierdoor wordt niet de totale schade door de opstalverzekeraar betaald. Het bestuur van de VVE wordt door de appartementseigenaren aansprakelijk gesteld voor het bedrag dat niet gedekt is. De claim die hieruit voortkomt is voor rekening van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gekomen. Let wel, dit valt bij veel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen niet onder de dekking! Zie hiervoor de Voorwaardenvergelijking Bestuurdersaansprakelijkheid VVE
  • Bouwgebreken
    Het bestuur van VVE X wordt door een appartementseigenaar aansprakelijk gesteld voor voor ernstige bouwgebreken die zijn veroorzaakt door het bestuur ingehuurde bouwbedrijf. Het bouwbedrijf heeft een constructieve wapening aangebracht aan de gebouwen van de VVE. Direct na oplevering werd duidelijk dat deze wapening niet voldeed en niet met de juiste zorg was aangebracht. De VVE en de beheerder hebben het bouwbedrijf betrokken in een procedure en zijn in deze procedure deels in het gelijk gesteld. Gevolg is dat de VVE de schade deels vergoed kreeg. De appartementseigenaar stelt nu dat niet alle garantiepunten waren ingebracht in de rechtszaak en dat als dat wel het geval geweest was, dat er dan mogelijk een uitspraak was waarin de VVE in het geheel in het gelijk was gesteld. Gevolg is dat de bewoner nu een schade vordert van € 45.000,-. Het verweer van het bestuur valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Mocht uiteindelijk blijken dat de bestuurders aansprakelijk zijn, dan zal de verzekeraar de door de rechter bepaalde schade vergoeden (tot maximaal het verzekerde bedrag).

Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je deze verzekering allen onderbrengen als je ook andere verzekeringen daar hebt ondergebracht. Daarnaast zijn er verzekeraars waar je dit ook los kunt verzekeren. Dit zijn Zurich, Markel en HDI. In de kolom rechts staan alle beschikbare documenten.

Documenten:

Hier staan de documenten die relevant zijn voor de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekeringen (BAV) zoals die op deze pagina benoemd zijn. Het gaat dan om de vergelijking, de voorwaarden (VWD) aanvraagformulieren (AVF) en brochures (BR)

Voorwaardenvergelijking

• Voorwaardenvergelijking Bestuurdersaansprakelijkheid VVE

Centraal Beheer (CB)

• VWD VVE BAV CB algemeen
• VWD VVE BAV CB Bijzonder

Goudse

• Goudse Algemene VWD Pakket
• Goudse VWD BAV

HDI

• HDI Algemene VWD
• HDI VWD BAV

Markel

• VWD VVE BAV Markel

Zurich Verzekeringen

• Brochure BAV Zurich
• VWD VVE 2010 Zurich
• Aanvraagformulier Zurich