Woekerpolis

De financiële wereld is in de greep geweest van de graaicultuur. Naar nu blijkt komt dat niet alleen tot uiting in de financiële crisis, maar ook in de kostenstructuur van beleggingsverzekeringen. Gelukkig komen veel verzekeraars, die dergelijke polissen in hun assortiment hebben, mede dankzij de "woekerpolisstichtingen" nu tot inkeer. Een voortvloeisel hieruit is dat iedereen inmiddels een keurig overzicht krijgt waarin precies staat wat er met de premie wordt gedaan en vooral welke bedragen opgaan aan kosten.

Als je een lopende polis hebt dan zullen de verzekeraars je automatisch gaan informeren over de voortgang. Dit kan echter wel enige tijd in beslag nemen, daar het om vele polissen gaat. Hoe er omgegaan wordt met reeds beëindigde polissen is nog niet geheel duidelijk. De AFM stuurt erop aan dat iedereen voor het einde van het eerste kwartaal in 2014 benaderd moet zijn over de mogelijkheid van een hersteladvies.

De AFM heeft een brochure gemaakt over de beleggingspolis: AFM Brochure beleggingspolis

Delta Lloyd

Delta Lloyd heeft ook hierin het voortouw genomen en roept nu ook mensen op die inmiddels hun beleggingsverzekering al beëindigd hebben. Via deze link kom je op de speciale pagina die ze daarvoor hebben geopend. Hierop staat ook de beleggingspolisscan waarmee bekeken kan worden of overstappen naar een ander product zinvol kan zijn.

ASR Nederland

ASR Nederland omvat diverse merken, waaronder ASR Verzekeringen, De Amersfoortse, Falcon Leven en de opgeheven merken Stad Rotterdam en Amev. Op hun website staat meer informatie.

Reaal

Reaal omvat diverse merken, waaronder Reaal, SNS, Zwitserleven en de opgeheven merken Hooge Huys, Axa levensverzekeringen, UAP. Meer over hoe ze omgaan met deze polissen is te vinden op hun website.