Financiële Planning

Ons financieel leven wordt steeds complexer.
We hebben te maken met een terugtredende overheid, een nieuw belastingstelsel, wijzigingen in pensioenen, een enorm aanbod van financiële producten etc. De ervaring heeft ons geleerd dat het vaak lastig is om overzicht te houden in de persoonlijke financiële situatie.

Om uw situatie weer inzichtelijk te maken kunnen wij u helpen met een financiële planning. Bij een financiële planning inventariseren wij u huidige financiële situatie aan de hand van alle regelingen en bezittingen die u momenteel heeft. Vervolgens kijken wij of dit aansluit bij uw financiële wensen en doelstellingen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen wij zorgdragen voor de oplossingen zodat uw financiële wensen en doestellingen behaald kunnen worden.

Wij doen financiële planning op basis van een van tevoren overeengekomen tarief. Wij zijn in ons advies dus niet afhankelijk van provisies van banken of verzekeringsmaatschappijen.